Přihláška


Podmínky kurzu

 1. Student je závazně přihlášen do kurzu na školní rok 2017/2018. Kurz probíhá od 18. září do 22. června.
 2. Minimální počet studentů pro otevření kurzu je 6. V případě menšího počtu uchazečů záleží na poskytovateli, zda kurz otevře.
 3. Platbu za kurz je nutno provést:
  • při platbě na pololetí – do 30. 9. 2017 a následně do 15. 2. 2018
  • při platbě na školní rok – do 30. 9. 2017
 4. Výuka neprobíhá v době školních prázdnin od 12.3. 2018 do 18.3. 2018, státem uznaných svátků a vánočních prázdnin – od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018.
 5. V případě nepřítomnosti rodilého mluvčího je společnost oprávněna zajistit výuku prostřednictvím kvalitních českých lektorů. Kvalita výuky bude dodržena.
 6. V případě nemoci studenta nevzniká nárok na jakoukoliv kompenzaci zameškaných lekcí.
 7. Pokud student v průběhu školního roku chybí či ukončí docházku předčasně, společnost není povinna nahrazovat výuku pro tyto studenty a plátce není zbaven povinnosti kurz uhradit.