Kurzy


  • všechny kurzy vede kvalifikovaný rodilý mluvčí
  • nabízíme tvůrčí, přátelské a motivující zázemí pro děti i dospělé
  • individuální přístup a maximálně 12 studentů ve skupině.

 

Baby English – pro rodiče s dětmi (2-3 roky)

Kurzu Baby English se účastní děti, jejich rodiče a speciálně vyškolený rodilý mluvčí, který se zaměřuje na práci s touto věkovou skupinou. Výuka probíhá prostřednictvím hraní s rodilým mluvčím. Děti si osvojují anglický jazyk přirozenou cestou, podobně jako mateřštinu. Rodič je při výuce přítomen a stává se prostředníkem mezi dítětem a lektorem a dodává dítěti pocit jistoty. Lektor vede hodinu s ohledem na nízký věk dětí. Činnosti se neustále střídají, základem jsou jednoduché hry, písničky a říkanky.

Kurz probíhá 1x týdně ve čtvrtek od 16:10 do 16:40

 

Kids Club – bilingvní dopolední školka (3-6 let)

Kurz Kids Club je určen dětem ve věku 3-6 let. Dětem, které nechodí do naší školky, ale rodiče mají zájem o intenzivní kurz s rodilým mluvčím. Kurz trvá 4 hodiny – 1x týdně. Lekce vede rodilý mluvčí spolu s českým lektorem. Toto bilingvní dopoledne je plné her, písniček a zábavných aktivit.

Kurz probíhá 1x týdně ve čtvrtek od 8:00 do 12:00.

 

Learn N´ Play – pro děti 3-6 let

Kurz Learn N´ Play je určen pro děti ve věku 3-6 let. Kurz vede speciálně vyškolený rodilý mluvčí zábavnou formou plnou her, písniček a aktivit. Děti si osvojují anglický jazyk přirozenou cestou.

Kurz probíhá 1x týdně ve středu od 16:00 do 16:45 hodin.

 

Learn N´ Play – pro děti 1. stupně ZŠ

Kurz Learn N´ Play je určen pro děti 1. stupně ZŠ. Kurz vede speciálně vyškolený rodilý mluvčí zábavnou formou. Důraz je kladen na porozumění a schopnost reagovat v angličtině. Cílem je naučit děti pracovat s anglickým jazykem aktivně a přirozeně. Psaní a čtení se doplňuje jen okrajově.

Kurz probíhá 1x týdně v úterý od 16:00 do 16:45 hodin.

 

English Club – anglická družina pro děti 1. stupně ZŠ

Kurz English Club je intenzivní kurz a vede ho speciálně vyškolený rodilý mluvčí zábavnou formou. Výuka trvá 2,5 hodiny – 1x týdně. Důraz je kladen na porozumění a schopnost reagovat v angličtině. Cílem je naučit děti aktivně a bez ostychu pracovat s anglickým jazykem.

Kurz probíhá 1x týdně v pondělí od 14:00 do 16:30 hodin.

 

English in Use – pro žáky 2. stupně ZŠ

Kurz English in Use vede speciálně vyškolený rodilý mluvčí zábavnou formou. Cílem je naučit žáky porozumět a bez ostychu komunikovat. Důraz je kladen na konverzační aktivity v angličtině. Psaní a čtení je zařazováno okrajově, jako doplněk témat a aktivit.

Kurz probíhá 1x týdně ve středu od 16:35 do 17:20 hodin.

 

English for Adults – pro dospělé (začátečníci)

Kurz English for Adults je určen pro všechny dospělé osoby. Lekce jsou zaměřeny na konverzaci v anglickém jazyce a rozšíření slovní zásoby.

Kurz probíhá 1x týdně v pondělí od 17:15 do 18:00 hodin.

 

English for Adults – pro dospělé (pokročilí)

Kurz English for Adults (pokročilí) je určen pro všechny dospělé osoby, které si chtějí zdokonalit angličtinu. Lekce jsou zaměřeny na konverzaci v anglickém jazyce, gramatiku a rozšíření slovní zásoby.

Kurz probíhá 1x týdně v pondělí od 18:05 do 18:55 hodin.

 

Business English (začátečníci)

Kurz Business English (začátečníci) je kurz pro dospělé, kteří mají zájem o výuku angličtiny ze sféry podnikání. Naučíte se základní fráze a pojmy a hlavně ztratíte ostych komunikovat i v pracovním prostředí.

Kurz probíhá 1x týdně v úterý od 18:05 do 18:55 hodin.

 

Business English (pokročilí)

Kurz Business English (pokročilí) je kurz pro dospělé, kteří se s business angličtinou už setkali a chtějí si oprášit, případně zdokonalit své znalosti. Naučíte se základní fráze a pojmy a hlavně ztratíte ostych komunikovat i v pracovním prostředí.

Kurz probíhá 1x týdně ve středu od 17:25 do 18:10 hodin.

Soukromé lekce s rodilým mluvčím

Bližší informace na tel. čísle: 720 346 444

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín  Okresy, obvody hl. města Prahy
12.3. 2018 – 18.3.2018 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město